Welkom

Welkom op mijn website! Ik ben Remco Vonk en op deze website plaats ik onder andere blogs over dingen die ik meemaak in mijn leven. Verder vind je hier meer info over mijzelf en wat ik doe. Zie het maar als een soort digitaal CV ;).

In de zomer van 2019 heb ik de master Staats- en bestuursrecht afgerond. Nu schrijf ik mijn scriptie voor de master Sociologie: Gender, sexuality and society. Deze scriptie is een vervolg op mijn rechtenscriptie en gaat over het verbod op aanzetten tot haat en discriminatie; een beperking van de vrijheid van meningsuiting ter bescherming van minderheden als homoseksuelen. Mijn rechtenscriptie richtte zich daarbij specifiek op negatieve uitlatingen over homoseksualiteit op religieuze grondslag.

Naast mijn studies ben ik politiek actief voor D66. Al op de middelbare school werd ik lid van een politieke jongerenorganisatie. Toen ik studeerde in Groningen werd ik ook actief bij de Jonge Democraten. In de jaren erna ben ik twee jaar penningmeester geweest (in Groningen en in Amsterdam) en was ik voorzitter van de JD in Amsterdam. In 2019 was ik kandidaat voor D66 bij de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland. Nu ben ik duo-commissielid op het domein Landbouw, Natuur en Gezondheid.

Als laatste speelt¬†seksuele diversiteit een grote rol in mijn leven. Op de middelbare school was ik al actief bij het COC in Zwolle en dat heb ik doorgezet in Groningen. Daar ben ik onder andere co√∂rdinator van het team Educatie geweest. In die hoedanigheid gaf ik leiding aan een driekoppig team dat zich bezig hield met de voorlichtingen op scholen over gender en seksuele diversiteit, training van professionals in onder meer het onderwijs en de zorg, en de ondersteuning van Gender en Seksualiteit Allianties (GSA’s) op scholen.

In Amsterdam heb ik de eer gehad een jaar voor COC Nederland te mogen werken naast mijn studie. Ik heb daar onder andere gewerkt aan het standaardiseren van het aanbod van voorlichtingen door het hele land. Daarnaast ben ik nauw betrokken geweest bij een grote internationale conferentie rond gender en seksuele diversiteit binnen de vluchtelingen en asiel problematiek in Europa. Op dit moment ben ik niet meer actief, omdat mijn werk bij het COC niet meer te combineren was met mijn studies en politieke werk. Ik draag het COC natuurlijk wel nog een warm hart toe. Meer daarover kun je lezen in deze blogs.