Expreszo – meldpunt slechte LHBT-voorlichting

Sinds gisteren is het mogelijk om via een meldpunt van Expreszo, de LGBT-jongerenvereniging van Nederland, een melding te maken van slechte LHBT-voorlichting op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Sinds enkele jaren is het namelijk voor scholen verplicht in hun lesprogramma ‘aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit’ te hebben, zoals dat staat in de kerndoelen van het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Maar wanneer wordt hier nu aan voldaan? En wanneer juist niet, wat eigenlijk door het meldpunt zichtbaar gemaakt zou moeten worden.

De formulering ‘aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit’ is heel erg breed. In feite houdt dit voor scholen in dat ze zelf compleet invulling mogen geven op welke manier zij LHBT-onderwerpen behandelen. Hoe uitgebreid dit moet en welke informatie ten minste aan bod moeten komen staat niet vastgelegd. In principe zou een school dus al kunnen voldoen aan het kerndoel als ze eenvoudigweg erkennen dat homoseksualiteit en transgenderisme bestaat. Dan is toch aandacht besteed aan het onderwerp? Het is weliswaar heel weinig aandacht, maar het is aandacht.

Als je een melding wilt doen via het meldpunt wordt echter duidelijk dat ‘Slechte LHBT-voorlichting’ niet alleen is het ‘niet aandacht geven aan’. Er zijn drie soorten meldingen die gedaan kunnen worden. Ten eerste kan het zijn dat géén voorlichting gegeven was, verder kan essentiële informatie ontbreken bij de voorlichting of de toon van de voorlichting is negatief. Hierin komt naar voren waar het nu eigenlijk om gaat. We willen niet aan leerlingen overbrengen dat er lesbo’s, homo’s, bi’s en transgenders zijn, maar dat het OK is om lesbo, homo bi of transgender te zijn.

Om deze acceptatie te kunnen bereiken is het belangrijk dat een voorlichting positief gebracht wordt en complete en juiste informatie bevat. Want ‘onbekend maakt onbemind’ en zoals uit de contacttheorie en onderzoek bij COC Groningen & Drenthe blijkt, is (positief) contact met mensen uit een minderheidsgroep goed voor de tolerantie van deze minderheidsgroep en neemt het vooroordelen weg.

Van mijn stagiairs hoorde ik afgelopen jaar dat zij een korte LHBT-voorlichting hadden gehad. Zij waren echter erg ontevreden over wat verteld werd tijdens de voorlichting. Het ergste was nog dat een deel van de informatie eenvoudigweg niet waar was. Gelukkig zijn zij uit de kast (de één als homoseksueel en de ander als transman) en durfden ze er iets van te zeggen. Maar er zijn ook zoveel scholen waarop leerlingen zitten die worstelen met hun geaardheid en die het niet durven te melden als zij fouten opmerken in de manier waarop LHBT-voorlichting gegeven wordt. Daarom is het belangrijk dat scholen goed nadenken over hoe zij seksualiteit en seksuele diversiteit behandelen in hun lesprogramma. Zoals ik al zei blijkt uit sociologisch onderzoek dat acceptatie en tolerantie het beste te creëren is door jongeren in contact te laten komen met LHBT’ers. Daarom zou ik altijd willen pleiten voor voorlichting in de klas door een getrainde LHBT’er.

“Als één leerling niet zichzelf kan zijn, dan kan niemand dat, docenten noch leerlingen.” – Silke Wessels

CategorieënCOC

Geef een reactie