Censuur

Censuur. Als liberale vereniging zijn de Jonge Democraten natuurlijk tegen elke vorm van censuur. Voor mijzelf zijn ook de vrijheidsrechten zoals ze geformuleerd zijn in onder andere onze Grondwet erg belangrijk. Als het om censuur gaat, kom je in de sfeer van vrijheid van meningsuiting en de vrijheid die mening te verspreiden, bijvoorbeeld via de drukpers.

Soms, echter, heb je een mening die je liever helemaal niet wilt delen met de wereld. Dat kan zijn omdat het verkondigen van die mening valt onder het strafbare haat zaaien of oproepen tot geweld. Waar ik het nu vooral over wil hebben zijn die meningen waarvan je liever niet hebt dat iedereen het hoort. Met andere woorden: roddels.

Het tweewekelijkse overleg met het bestuur van de Jonge Democraten Groningen is een mooi moment voor het delen van meningen (en nieuwtjes) over anderen. Vooral over JD’ers natuurlijk. Wat dan gezegd wordt, is natuurlijk niet voor alle oren bestemd.

Als socioloog weet ik als geen ander dat roddelen heel goed is voor de samenleving. Het houdt ons scherp en verhoogt de inzet van mensen voor de goede zaak. Je wilt immers niet dat anderen achter je rug om slecht over je gaan praten.

Dat ik positief tegenover roddelen sta – zelfs vind ik het niet erg dat er ongetwijfeld over mij geroddeld wordt – betekent natuurlijk niet dat iedereen de roddels van deze roddelkoning ook maar meteen moet weten. Het bestuur als geheel wordt daar trouwens niet blij van. Daarom hebben we besloten onszelf te censureren.

Van elke vergadering worden door onze lieftallige Algemeen Secretaris notulen gemaakt. Daarin staan de besluiten de we nemen en discussies die we houden. Op één puntje worden ze echter zwaar gecensureerd: roddels. Deze zelfcensuur passen we toe aangezien wij niet de enigen zijn die de notulen lezen. Dat soms een discussiepunt wordt wat wel en niet gecensureerd moet worden, zet Tristan als AS dan weer wel netjes in de notulen. Zelfs als Wouter censuur wil censureren, zoals tijdens de afgelopen vergadering.

Trouwens, nu ik toch bezig ben… Hebben jullie al gehoord dat Iris tijdens de consti van [CENSUUR WEGENS VERTROUWELIJKE INFORMATIE].

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *